Hasselknippe-homepage-03-05.jpg

Prosess og tjenester

Noen ganger kan virkemidlene synes åpenbare, men vi ønsker å få innsikt i problemstillingen og hvilken effekt som ønskes – før vi bestemmer oss for løsningene.

Vi fasiliterer en tilsiktet innsiktsfase som enten er et raskt møte eller en workshop med berørte stakeholders. Vi ser på virksomheten i dag, og hvordan den bør se ut i fremtiden. Deretter kan vi sette sammen en prosjektbeskrivelse og vekte inn relevant kompetanse til rett tid.

strategi

 • Konsept/Brandingstrategi

 • Posisjoneringsstrategi

 • Kommunikasjonsstrategi

 • Markedsstrategi

 • Sosiale medier strategi

 • Digital strategi

ImplementERING

En god idé er verdiløs om den ikke gjennomføres.

I tillegg til strategirådgivning er praktisk gjennomføring en svært viktig hjørnestein i alle våre oppdrag. Derfor har vi knyttet til oss spesialiserte miljøer som bidrar med sin spisskompetanse tidlig i prosjektene og sikrer gjennomføring. Hasselknippe Consulting forestår overordnet prosjektledelse både før, under og etter produksjon.

 • Branding
  - Konseptutvikling
  - Design (merkevare/logo, webside, produkt & pakning) 
  - Historiefortelling
 • Kommunikasjon/Markedsføring
  -
  Analyse
  - Innholdsproduksjon (foto, video, tekst, audio, animasjon)
  - Spredning (sosiale medier, PR, Influencere, samarbeid/partnerskap)
 • Digital og e-commerce
  -
  webutvikling
  - CRM & lojalitet
 • Service & Kvalitetsutvikling
  - Mystery Guest
  - Reputation Management
  - Driftsoptimalisering
 • Kursing

Les mer om oss her.