Hotel Bristol

Løsning

Ærverdig Hotel Bristol i Oslo er endel av Thon Hotels, men har likevel egen profil og identitet. Hotellet ønsket å styrke sin markedsposisjon i sosiale medier, og engasjerte derfor Hasselknippe for rådgivning og gjennomføring av strategiarbeid. Hotellets mål var å utnytte dagens digitale muligheter bedre og skape økt synlighet, økt revenue og bygge hotellets merkevare. 

Hasselknippe bistod med å legge en kommunikasjonsstrategi for hotellet i tillegg til å heve den interne kompetansen hos utvalgte nøkkelmedarbeidere.  En kommunikasjonsstrategi gir overordnede føringer for hvordan virksomheten skal bruke kommunikasjon strategisk for å nå sine forretningsmessige mål. 

Videoproduksjon

Videre ønsket Hotel Bristol en film for å kommunisere deres unike historie. I løpet av en hektisk dag med innspilling klarte vi å fange essensen av denne nasjonale institusjonen i Oslo.
Hasselknippe bistod som prosjektleder før, under og etter produksjon, og engasjerte samarbeidspartner, blinck foto & film til produksjon og innspilling.

Bristol-Portier.jpg
Bristol-Logo.jpg