Posts tagged omdømme
Hvilket omdømme har du?

Et godt omdømme er gull verdt, og det sier noe om hvordan omgivelsene oppfatter deg. I dagens digital verden overstrømmes vi av informasjon. Bilder og historier deles, noen ganger kanskje fortere enn vi skulle ønske. Når noen snakker positivt om din merkevare er det med på å gi deg et positivt omdømme, og det påvirker folks velvilje og støtte. Et godt omdømme bygger seg opp over tid, og er rett og slett gull verdt!

Read More