Hvordan generasjon Alpha påvirker familiens reisevalg

Å planlegge familiereisen er ikke bare for de voksne. Det er faktisk slik at hele familien er med i avgjørelsen, inkludert de aller yngste medlemmene, nemlig, Generasjon Alpha.

children-1869265_1920.jpg

I henhold til en ny undersøkelse, utført av Expedia Group Media Solution, blir det kartlagt hvor mye denne generasjonen allerede er med å påvirke familiens reise. De er født etter 2010, Generasjon Alfa er kanskje unge, men deres ideer og meninger blir allerede hensyntatt i familiens valg av ferie. Det forventes at denne generasjonen blir høyere utdannet, mer velstående og vil leve lengre enn noen annen generasjon tidligere. Alt dette betyr et stort potensiale for reiselivsnæringen.

Generasjon Alpha er absolutt unge, men de er allerede i ferd med å påvirke hvordan familier reiser.

Les også: 2 grunner til å alltid være på i sosiale medier

I undersøkelse kom det frem to viktige funn:

  1. Selv om den endelige avgjørelsen tas av de voksne sier mer enn en tredjedel av respondentene at Generasjon Alpha er med på å påvirke deres valg av familiereise. Når de planlegger en tur som også involverer generasjon Alpha er deres valg av destinasjon (64%) og aktiviteter på turen (57%) deres topp vurderinger.

  2. Bekvemmelighet er viktigere enn å velge den laveste prisen når de skal velge transport og overnatting for familie reiser. Mer enn halvparten av de som reiser som familie velger transport ut i fra hva som går raskest og ca 40% velger overnattingssted basert på beliggenhet og hva familien trenger.

Har du begynt å ta hensyn til den nye generasjonen i din markedsføring? Hvordan du kommuniserer for å påvirke den nye generasjonen kan i hvertfall, i henhold til ovennevnte, være av stor betydning.Kari Hasselknippe er gründeren bak Hasselknippe AS og som rådgiver og prosjektleder hjelper hun hoteller, destinasjoner og øvrige servicebedrifter med ulike strategier, konsepter og løsninger innen branding, kommunikasjon, markedsføring/PR og kvalitetsutvikling.

I tillegg til strategisk rådgivning er praktisk gjennomføring en svært viktig hjørnestein i alle oppdrag. Derfor har Hasselknippe knyttet til seg spesialiserte miljøer som bidrar med sin spisskompetanse tidlig i prosjektene og sikrer gjennomføring. Hasselknippe forestår overordnet prosjektledelse både før, under og etter produksjon.

Kari har 25 års erfaring fra ulike kommersielle stillinger innen hotell og reiseliv, hvorav 14 år som salgs- og markedsdirektør ved Grand Hotel, Oslo.

Kari Hasselknippe